Wywiady

Interview: Oktawia Nowacka

O zło­tym meda­lu zdo­by­tym pod­czas Pucha­ru Świa­ta, suk­ce­sach i oba­wach, a tak­że o tym co nosić pod­czas tre­nin­gu, opo­wia­da nam pię­cio­bo­ist­ka Okta­wia Nowacka

Więcej