ModaNewsroom

JAKI KOLOR PANTONE ZATRIUMFUJE W 2018 ROKU?

Na ten moment wszy­scy cze­ka­li­śmy. Jeden, jedy­ny kolor pośród całej gamy odcie­ni. Zdo­mi­nu­je świat mody i wnętrz w 2018 roku. Jaki? Ogła­sza­my wer­dykt Insty­tu­tu Pan­to­ne! KOLOR ROKU PANTONE 2018 Tym razem wybór padł na odcień…

Więcej