NewsroomUroda

Organique skuteczna terapia odmladzająca

Nowa tera­pia na bazie jagód goji jest prze­zna­czo­na do pie­lę­gna­cji skó­ry z ozna­ka­mi sta­rze­nia, zmę­czo­nej, wyma­ga­ją­cej sty­mu­la­cji i odno­wy. Inspi­ra­cją do stwo­rze­nia nowej tera­pii były jago­dy goji, egzo­tycz­ne, choć nie­po­zor­ne owo­ce o nie­oce­nio­nych walo­rach proz­dro­wot­nych i…

Więcej