MakijażUroda

Słoneczny pocałunek

Tekst: Anna Jan­kow­ska Zdję­cia: luellemag.com, asos.com, harrods.com Jest taki kosme­tyk, po któ­re­go uży­ciu nasza skó­ra wyda­je się być deli­kat­nie muśnię­ta pro­mie­nia­mi słoń­ca nawet wte­dy, gdy lato ode­szło w nie­pa­mięć. Zapew­ne domy­śla­cie się, że mowa o bronzerze,…

Więcej