ModaZOOM ON

ZOOM ON: OLSEN

Mary – Kate i Ash­ley Olsen uro­dzi­ły się 13 czerw­ca 1986 roku w Sher­man Oaks, Kali­for­nia. Zanim jesz­cze nauczy­ły się cho­dzić czy mówić poja­wi­ły się przed kame­ra­mi. Ich karie­ra zaczę­ła się w 1987 roku i,…

Więcej