Uroda

Olej rycynowy na rzęsy - czy warto go stosować?

Pięk­ne, dłu­gie i ciem­ne rzę­sy to marze­nie każ­dej z nas. Nie  musi­my od razu się­gać po dro­gie odżyw­ki z dro­ge­rii albo uda­wać się na prze­dłu­że­nie do kosme­tycz­ki, aby móc się nimi cie­szyć. Z pomo­cą przyjdzie…

Więcej