Uroda

Odżywki koloryzujące - jak działają i jak je stosować?

Odżyw­ki kolo­ry­zu­ją­ce w kil­ka chwil potra­fią odmie­nić wygląd całej fry­zu­ry. Pole­ca­ne są szcze­gól­nie dla blon­dy­nek, ale ciem­no­wło­se tak­że mogą nimi odświe­żyć swój kolor. Nowość to odżyw­ki kolo­ry­zu­ją­ce w odważ­nych odcie­niach różu, fio­le­tu, a nawet niebieskiego.…

Więcej