Styl życia

Aktor Jason Momoa twarzą kampanii lodów Nuii

Gwiaz­dor takich hitów fil­mo­wych jak „Aqu­aman” czy „Diu­na”, został amba­sa­do­rem mar­ki na rok 2024. “Nuii”, co zna­czy “wiel­ki, wspa­nia­ły” w języ­ku hawaj­skim, jest prze­zna­czo­ny dla tych, któ­rzy marzą o odkry­wa­niu egzo­tycz­nych miejsc i pozna­wa­niu nie­zwy­kłych kultur.…

Więcej