ModaNewsroom

SWIMWEAR BY GOD SAVE QUEENS

Zasły­nę­li dzię­ki sub­tel­nym koron­kom. W swo­ich kolek­cjach mają też mikro­fi­brę, uprzę­że, a nawet leg­ging­sy. W lutym poja­wi­ły się nowe pro­jek­ty, w któ­rych kró­lu­ją frędz­le i łań­cusz­ki. Teraz przy­szedł czas na … kostiu­my kąpie­lo­we. Tym razem…

Więcej