ModaNewsroom

STYLOWE SWETRY NA JESIEŃ 2018

Cie­pły i sty­lo­wy swe­ter jest naszym sojusz­ni­kiem w chłod­niej­sze dni. Istot­ne jest, aby wyma­rzo­ny model był wszech­stron­ny, bo wte­dy może­my go nosić zarów­no do spodni, spód­nic, do gład­kich tka­nin, jak i tych pokry­tym wzo­rem: pasami,…

Więcej