Zdrowie

Co powinna jeść młoda mama?

Tekst: Kata­rzy­na Kała­ska Teo­rii na temat żywie­nia kobiet kar­mią­cych jest wie­le. Wie­dza na ten temat jest naj­czę­ściej prze­ka­zy­wa­na z poko­le­nia na poko­le­nie. Czy zawsze powin­no się słu­chać rad babć i mam? Co jeść pod­czas lak­ta­cji,…

Więcej