Zdrowie

Dlaczego mleko jest szkodliwe?

Tekst: Kata­rzy­na Kała­ska Zdję­cia: pixabay.com Mle­ko zna­ją i kocha­ją pra­wie wszy­scy. Uwa­ża­ne jest za bar­dzo zdro­wy pro­dukt, pełen wita­min i wap­nia. Naukow­cy alar­mu­ją – mle­ko nie jest aż tak zdro­we jak dotych­czas uwa­ża­no. Jaka jest…

Więcej