ModaNewsroom

Medicine kolekcja wiosna-lato 2019

Czte­ry ele­men­ty, czte­ry żywio­ły, czte­ry siły. Zmę­cze­ni szyb­kim tęt­nem mia­sta zwra­ca­my się ku przy­ro­dzie. Ucie­ka­my od beto­nu, hała­su, bły­ska­ją­cych świa­teł, nie­waż­ne gdzie, dale­ko, czy nie­opo­dal, byle w natu­rę. Zwal­nia­my, zatrzy­mu­je­my się, pozwa­la­my sobie być i…

Więcej