ModaNewsroom

Isabel Marant Étoile jesień-zima 2015

W 1999 roku Isa­bel Marant stwo­rzy­ła tań­szą linię Eto­ile. Kolek­cje opie­ra­ją się na połą­cze­niu sty­lu boho z ele­ganc­ką pary­ską nutą. W jej asor­ty­men­cie znaj­du­ją się przede wszyst­kim t‑shirty i dżin­sy. Nowa kolek­cja dosko­na­le odzwier­cie­dla tą…

Więcej