ModaNewsroom

NOWA KAMPANIA RESERVED CONCEPT

Nic nie doda­je kobie­cie takiej pew­no­ści sie­bie, jak zmy­sło­wa bie­li­zna. Mar­ka Rese­rved wypu­ści­ła wła­śnie bie­liź­nia­ny look­bo­ok „Con­cept” na nad­cho­dzą­cą jesień i zimę. Na kolek­cję skła­da­ją się głów­nie sta­ran­nie wyko­na­ne i wypro­fi­lo­wa­ne deli­kat­ne kom­ple­ty bie­li­zny wykoń­czo­ne…

Więcej