Jedzenie

Lody bakaliowo-ajerkoniakowe

Tekst: Nata­lia Nowak-Bar­tek Zdję­cia: Krew i mle­ko Skład­ni­ki: 100 ml ajer­ko­nia­ku 175 ml mle­ka 4 łyż­ki cukru pudru 375 ml śmie­tan­ki 36% dodat­ko­wo: rodzyn­ki, tłu­czo­ne orze­chy ara­chi­do­we i pista­cje Pora­dy: Likier wymie­sza­łam z mle­kiem. Schło­dzo­ną śmie­tan­kę ubi­łam…

Więcej