ModaNewsroom

LEVI’S® RIBCAGE wiosna/lato 2019

Wyso­ko­ści sta­nu kobie­cych dżin­sów szy­bo­wa­ła w górę przez ostat­nie kil­ka sezo­nów, aby na wiosnę/lato 2019 osią­gnąć swój szczyt i wyso­kość naj­wyż­szą z moż­li­wych.    Nowe Levi’s® Rib­ca­ge jeans z ich ponad 30 cen­ty­me­tro­wym sta­nem, to…

Więcej