ModaNewsroom

Lee Dla Niej na Wiosnę-Lato 2019

Nasza naj­now­sza kolek­cja na sło­necz­ne let­nie dni już tu jest i tym razem do jej stwo­rze­nia zain­spi­ro­wa­ły nas uli­ce Nowe­go Jor­ku w latach 80.  W cza­sach, gdy hip hop budził się do życia, kul­to­we ubrania…

Więcej