ModaNewsroom

Kolekcja Renee Authentic x Lana Nguyen

Sta­ło się! Dłu­go wycze­ki­wa­na kolek­cja Renee Design AUTHENTIC już jest! Powsta­wa­ła przez 3 mie­sią­ce w dzia­le pro­jek­to­wym pod okiem Lany Nguy­en i  wyko­na­na zosta­ła w pol­skiej szwal­ni. Kolo­ry natu­ry tj. beże, zie­le­nie, sza­ro­ści, paste­le i biel w tej odsło­nie zachwy­ca­ją. Kroje…

Więcej