NewsroomUroda

Misja La Mer Blue Heart

Fala Zmian. W hoł­dzie dla morza – wiecz­nie żywej muzy mar­ki La Mer. Morze zawsze zachwy­ca­ło, inspi­ro­wa­ło i dawa­ło wia­rę mar­ce La Mer. Od ponad dzie­się­ciu lat fir­ma zaan­ga­żo­wa­na jest w ochro­nę dro­go­cen­nych mórz i oce­anów na…

Więcej