KsiążkiKultura

Książkowe nowości

Listo­pad to naj­lep­szy czas, aby zaszyć się w domu z her­ba­tą i dobrą książ­ką. Spe­cjal­nie dla Was przy­go­to­wa­li­śmy listę nowo­ści książ­ko­wych, po któ­re war­to się­gnąć. Sprawdź­cie! Kry­sty­no, nie dener­wuj mat­ki / Micha­li­na Grze­siak Kto by…

Więcej