Jedzenie

Najlepsze wegańskie książki kulinarne roku

Podob­nie jak rok temu, przy­go­to­wa­li­śmy dla was zesta­wie­nie naj­lep­szych wegań­skich i wege­ta­riań­skich ksią­żek kuchar­skich. Moda na wega­nizm nie słab­nie, a wręcz prze­ciw­nie – rośnie w silę! W przed­sta­wio­nych przez nas pozy­cjach znaj­dzie­cie prze­pi­sy na potra­wy, które…

Więcej