ModaNewsroom

Kolekcja Reebok x Gigi Hadid FW19

Reebok i Gigi Hadid odkry­wa­ją dru­gi roz­dział modo­wej współ­pra­cy – kolek­cję na sezon Jesień/Zima 2019. Gigi Hadid, mię­dzy­na­ro­do­wa iko­na sty­lu i model­ka, po raz kolej­ny wyko­rzy­sta­ła swo­je umie­jęt­no­ści zdo­by­te na wybie­gu i wraz z projektantami…

Więcej