MakijażUroda

Kolekcja ESTÉE LAUDER x DURO OLOWU

Estée Lau­der przed­sta­wia Estée Lau­der x Duro Olo­wu Col­lec­tion, – dyna­micz­ną, nową, limi­to­wa­ną kolek­cję kosme­ty­ków do maki­ja­żu, któ­ra powsta­ła we współ­pra­cy z bry­tyj­skim pro­jek­tan­tem o nige­ryj­skich korze­niach – Duro Olo­wu. Sły­ną­cy z mistrzow­skie­go zesta­wia­nia odważ­nych wzorów,…

Więcej