JedzenieZdrowie

Miksuj na zdrowie cz. 1

Kok­taj­le owo­co­wo-warzyw­ne są pysz­ną prze­ką­ską i bom­bą wita­mi­no­wą. Spraw­dzą się rano i popo­łu­dniu, w wer­sji słod­szej i bar­dziej wytraw­nej. Wpły­ną na cerę i odpor­ność. Dla­cze­go jesz­cze war­to pić kok­taj­le?

Więcej