NewsroomUroda

OCHRONA SKÓRY PRZED MROZEM Z KOI COSMETICS

Wiatr, opa­dy i coraz niż­sze tem­pe­ra­tu­ry nie sprzy­ja­ją utrzy­ma­niu dobrej kon­dy­cji skó­ry. Z pomo­cą przy­cho­dzą nowo­ści kosme­tycz­ne od KOI Cosme­tics. Maska inten­syw­nie nawil­ża­ją­ca i peeling               drob­no­ziar­ni­stym spra­wią, że…

Więcej