ModaZOOM ON

ZOOM ON KHAITE

  Pierw­sza z kolek­cji nowo­jor­skiej mar­ki KHAITE ready-to-wear na jesień 2016,  i jak każ­da kolej­na, to połą­cze­nie pier­wiast­ka męskie­go z kobie­co­ścią; kon­trast pomię­dzy siłą, a jed­no­cze­śnie deli­kat­no­ścią; kla­sy­ką i nowo­cze­sno­ścią, a tak­że płyn­no­ścią i strukturą.…

Więcej