Wywiady

Karolina Staniec. Na własnych zasadach

Roz­ma­wia­ła: Karo­li­na Błasz­kie­wicz Zdję­cia: Ola Kowal­ska Sty­li­za­cja: Daria Bie­drzyc­ka Nie chce nazy­wać sie­bie aktor­ką, bo uwa­ża, że jesz­cze nie nią nie jest. Co ją okre­śla? Poko­ra i bez­kom­pro­mi­so­wość. Karo­li­na nie uzna­je pół­środ­ków i bala­stów. Naj­więk­sza miłość?…

Więcej