ModaNewsroom

Alberta Ferretti kampania Wiosna/Lato 2015

Tekst: Vers-24 Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we Nowa kam­pa­nia Alber­ta Fer­ret­ti prze­no­si nas do cudow­nych lat 70. Na rekla­mach zoba­czy­my Nata­lię Westling , Vale­ry Kauf­man i Ali­sę Ahmann. Piek­ne model­ki oraz egzo­tycz­ne pla­że sfo­to­gra­fał Peter Lind­bergh. Kolek­cja…

Więcej