FilmKultura

Dlaczego warto zobaczyć film „Interstellar”?

W kinach od kil­ku dni kró­lu­je nowy film Chri­sto­phe­ra Nola­na, reży­se­ra try­lo­gii “Mrocz­ny Rycerz”. Prze­czy­taj­cie Naszą opi­nię na temat fil­mu, o któ­rym mówi cały świat. Tekst: Yani­na Tra­pach­ka Edy­cja: Karo­li­na Błasz­kie­wicz Zdję­cia: bizzammovienews.com Zde­cy­do­wa­nie naj­lep­szy film roku. Christopher…

Więcej