MiejscaStyl życia

Pałac z widokiem na Florencję

Tekst: Anna Jan­kow­ska Zdję­cia: trendland.com Znaj­du­ją­cy się we flo­renc­kich ogro­dach Via­le dei Col­li Grand Hotel Vil­la Cora to XIX-wie­cz­ny pałac, któ­ry nowo­cze­sne­go i eks­klu­zyw­ne­go kształ­tu nabrał po reno­wa­cji w 2010 roku. Na jego gór­nej kondygnacji…

Więcej