KulturaMuzyka

H&M LOVES MUSIC: MOJE MIASTO

Two­je mia­sto ma swój nie­po­wta­rzal­ny rytm. To rytm Two­ich kro­ków, kie­dy pędzisz od szko­ły lub powo­li zmie­rzasz do pra­cy. To rytm Two­je­go ser­ca, kie­dy bie­gniesz na rand­kę… i two­je­go cia­ła, kie­dy tań­czysz na impre­zie. To…

Więcej