ModaNewsroom

HERSEASONS - z miłości do piękna i designu 

HERSEASONS to nowa, pol­ska mar­ka, któ­ra powsta­ła z miło­ścią do pięk­na i desi­gnu. W kolek­cji na próż­no szu­kać krzy­kli­wych kolo­rów czy abs­trak­cyj­nych faso­nów. Są za to sukien­ki i spód­ni­ce w kla­sycz­nych,  ponad­cza­so­wych odcie­niach, a więc:…

Więcej