ModaTrendy

TRENDY WIOSNA/LATO 2017: HAFTY

Ubra­nia i dodat­ki z hafta­mi były mod­ne już jesie­nią, ale dopie­ro w tym sezo­nie tak sze­ro­ko opa­no­wa­ły poka­zy naj­słyn­niej­szych domów mody, sie­ciów­ki oraz uli­ce. To trend nie­zwy­kle wdzięcz­ny, dają­cy nam boga­ty wybór w nie­mal każdym…

Więcej