KalendarzWydarzenia

Line Up Orange Warsaw Festival 2014

To jeden z naj­go­ręt­szych let­nich festi­wa­li muzycz­nych. Świa­to­we hity roz­grze­ją War­sza­wę już po raz siód­my. W tym roku na Sta­dio­nie Naro­do­wym zoba­czy­my i usły­szy­my m.in. Davi­da Guet­tę, Flo­ren­ce and the Machi­ne, Kings of Leon, Queens of the Sto­ne Age i The Pro­di­gy. Impre­za star­tu­je już jutro. Po raz pierw­szy w histo­rii festi­wal potrwa trzy dni, a arty­ści wystą­pią, aż na dwóch scenach.

Więcej