ModaZOOM ON

ZOOM ON - Gabriela Hearst

Nomi­no­wa­na do pre­sti­żo­wej CFDA Swa­ro­vski Award i CFDA dla pro­jek­tan­ta roku w kate­go­rii ubrań dla kobiet w 2018 roku. Lau­re­at­ka mię­dzy­na­ro­do­wej nagro­dy Wool­mark 2016/17 i nagro­dy Fashion Visio­na­ry Award 2018 –  Gabrie­la Hearst. Uro­dzo­na w…

Więcej