Uroda

Naturalne, niszowe perfumy polskiej marki Fridge by yDe

Frid­ge by yDe to pol­ska mar­ka z kil­ku­na­sto­let­nim doświad­cze­niem w two­rze­niu kom­po­zy­cji ide­al­nych – takich, któ­re z  każ­de­go skład­ni­ka wydo­by­wa­ją to, co naj­lep­sze dla naszej skó­ry. Kosme­ty­ki mar­ki Frid­ge są jak świe­że jedze­nie dla skóry:…

Więcej