ModaNewsroom

PASJA DO PIĘKNA I MODY UCHWYCONA PRZED OBIEKTYWEM

Ilo­na Jawor­ska, Sty­list­ka Mody, Ilo­na Cza­r­nik-Nawro­c­ka, Maki­ja­żyst­ka,  Kamil Bana­szek, Foto­graf, Eli­za Bia­ło­grodz­ka, Model­ka, na łamach Vers-24 dzie­lą się z Wami sesją zdję­cio­wą, swo­imi inspi­ra­cja­mi i doświad­cze­nia­mi. Od gar­de­ro­by Kathe­ri­ne Hep­burn, przez nowa­tor­skie roz­wią­za­nia w dzie­dzi­nie foto­gra­fii, aż po innowacyjny…

Więcej