ModaTrendy

#EDYTORIAL – WIOSENNA SESJA ZDJĘCIOWA 2019

Jogur­to­wy róż, per­ły i mini­ma­lizm z odro­bi­ną luk­su­su w posta­ci bie­liź­nia­nych blu­zek? Jakie jesz­cze tren­dy w zakre­sie  mody i maki­ja­żu będą kró­lo­wać w 2019 roku – na to pyta­nie odpo­wia­da­ją sty­list­ka mody, Ilo­na Jawor­ska i…

Więcej