ModaNewsroom

TAJEMNICZY CUPRO + STREETSTYLE redakcji VERS-24

Pochod­na nie­zwy­kle popu­lar­nej baweł­ny, dzię­ki swo­im przy­ja­znym wła­ści­wo­ściom dla skó­ry zysku­je uzna­nie. Cupro… Czy coś Ci ta nazwa mówi? Co się za nią kry­je? Wita­my w świe­cie mate­ria­ło­znaw­stwa. Defi­ni­cja cupro Cupro (Cupram­mo­nium Ray­on) to włók­no wytwa­rza­ne…

Więcej