NewsroomUroda

Poznajcie Crème Prodigieuse Boost - nową, odżywczą linię kosmetyków Nuxe korygujących pierwsze oznaki starzenia

Zastrzyk ener­gii dla Two­jej skó­ry i mak­sy­mal­ne odży­wie­nie. Mło­dość, roz­świe­tle­nie i świe­żość. Naj­now­sza linia kosme­ty­ków Nuxe Crème Pro­di­gieu­se Boost z anty­ok­sy­da­cyj­nym kom­plek­sem z kwia­tu jaśmi­nu, prze­zna­czo­na jest dla kobiet już od 25 roku życia, pomagając…

Więcej