ModaNewsroom

Converse Renew – nowa inicjatywa

Conver­se Chuck Tay­lor All Star, czy­li kul­to­wa syl­wet­ka buta, któ­ra powsta­ła z myślą o koszy­ków­ce jest od lat desi­gner­ską iko­ną wśród pro­jek­tan­tów i pasjo­na­tów obu­wia. Przez ostat­nie 100 lat, mar­ka Conver­se była i wciąż jest…

Więcej