Jedzenie

Przepis na jesienne ciasto dyniowe

Sezon na dynię trwa. Puree, zupy i oczy­wi­ście cia­sta – to wszyst­ko może­my zro­bić z tym wszech­stron­nym warzy­wem, w kuch­ni wyko­rzy­stu­je­my zarów­no jej miąższ jak i pest­ki. War­to­ści odżyw­czych dyni nie spo­sób prze­ce­nić, to warzywo…

Więcej