ModaNewsroom

Christine Granville - nowa marka zegarków

Chri­sti­ne Gra­nvil­le to mar­ka zegar­ków z sil­nym pier­wiast­kiem kobie­cym. Jej ideą jest moty­wo­wa­nie i wspie­ra­nie kobiet w biz­ne­sie – 8 zło­tych ze sprze­da­ży każ­de­go zegar­ka zosta­nie prze­ka­za­ne na rzecz Sie­ci Przed­się­bior­czych Kobiet. Pomy­sło­daw­czy­nią kon­cep­tu jest…

Więcej