ModaNewsroomTrendy

Nowa it-bag – Chanel 19

Cha­nel 19 – taką nazwę przy­brał naj­now­szy model tor­by fran­cu­skie­go domu mody, zapro­jek­to­wa­ny przez  Kar­la Lager­fel­da i Vir­gi­nie Viard, któ­ry odda­je hołd kul­to­wej 2.55 zapro­jek­to­wa­nej przez Coco w lutym 1955 roku.  Numer 19 nie inaczej…

Więcej