NewsroomUroda

Céline Dion - nowa ambasadorka L’Oréal Paris

L’Oréal Paris, kosme­tycz­na mar­ka numer jeden na świe­cie, ma zaszczyt ogło­sić, że nową, glo­bal­ną amba­sa­dor­ką zosta­ła legen­dar­na pio­sen­kar­ka, iko­na muzy­ki pop, autor­ka tek­stów i pro­du­cent­ka – Céli­ne Dion. Céli­ne Dion to jed­na z naj­bar­dziej znanych…

Więcej