ModaNewsroom

Céline Fall/Winter 2015

Tekst: Alek­san­dra Dzia­dul   Choć za oknem po nie­bie leni­wie spły­wa let­nie słoń­ce, na wybie­gach już daw­no wpół do jesie­ni. Co w nad­cho­dzą­cym sezo­nie ma do zapro­po­no­wa­nia mar­ka Céli­ne? Czte­ry wscho­dzą­ce nazwi­ska ze świa­ta mode­lin­gu…

Więcej