Jedzenie

Moda na buraka

Burak jest nie­zwy­kle cen­nym dla zdro­wia warzy­wem. Zawie­ra cen­ne wita­mi­ny i skład­ni­ki odżyw­cze. Jego regu­lar­ne jedze­nie wzmac­nia pra­cę całe­go orga­ni­zmu. Dla­cze­go war­to jeść bura­ki?   Beta vul­ga­ris czy­li wszyst­kim zna­ny burak zwy­czaj­ny, nie jest aż…

Więcej