ModaNewsroom

Intimissimi prezentuje BRA TWIST

Inti­mis­si­mi pre­zen­tu­je BRA TWIST – nową kam­pa­nię, w któ­rej Sarah Jes­si­ca Par­ker zmie­nia się z aktor­ki w cho­re­ograf­kę, w towa­rzy­stwie nowych, nie­sa­mo­wi­tych oso­bo­wo­ści, kóre wciąż cze­ka­ją na odkry­cie. Inti­mis­si­mi po raz kolej­ny pod­bi­ja świat damskiej…

Więcej