ModaTrendy

BOSS EYEWEAR KOLEKCJA WIOSNA - LATO 2024

Gru­pa Safi­lo i BOSS pre­zen­tu­ją kolek­cję oku­la­rów prze­ciw­sło­necz­nych na wio­snę – lato 2024. Inspi­ru­ją­ca kam­pa­nia #BeY­ourOwn­BOSS cele­bru­je życie pro­wa­dzo­ne według wła­snych zasad, ema­nu­ją­ce pew­no­ścią sie­bie, sty­lem oraz odważ­nym spoj­rze­niem w przy­szłość. W cen­trum uwa­gi staje…

Więcej